YARDIM BAŞVURUYARDIM LİSTESİ BANKA HESAPLARI
Burs Yardımları

Burs Yardımları

Burs Yardımları

Sadaka bir Müminin sadakatini ortaya koyar ve sadakasını yerine getiren bir Müslüman imanına da sadıktır. İşte böyle bir Müslüman az çok demeden, maddi gücüne, bütçesine göre sadaka verir. Burada ise sadaka kime verilir sorusu devreye girer. Sadaka, yaygın olarak yalnızca bir yoksula verilen birkaç lira olarak bilinse de sadaka ihtiyaç sahiplerine, Allah yolunda ilim tahsil edenlere verilebildiği gibi,  cami, mescid, medrese, hastane, köprü, çeşme, su kuyusu, gibi kalıcı eser olarak devamlılığı olan yapıların yapımı için de verilebilir.
Burada sadaka yerine ilim irfan talebesi gençlerimize verdiğimiz bursları da zikredebiliriz... İslam alemi olarak her zaman çok çalışıp çok üretmekle mükellef olan bizler yeri gelir talebelere burs yardımında bulunuruz yeri gelir talebelerin ihtiyaçlarını karşılarız ki bu amel Rabbimiz katında da yer edinir. Son nefesimizi verdikten sonra da ahiret gününe dek amel defterimize bu yardım hayr hasenattan dolayı sevaplar işlenmeye devam eder. Sizce de en iyi yatırım bu değil midir ? İslam ümmeti ve Türkiye olarak her zaman ilim talebesi öğrencilerimizin yanında ve arkasında durmalıyız ki Rabbimiz bazen işlediğimiz küçük-büyük günahlara bu amelleri kefaret saysın... 
İşte bizler de iyilik ailesi ve destekçileri olarak her yıl yardıma muhtaç veya da durumu sıkıntılı olan talebelerimizi bulup onlara bir nebze olsun yardım edebilmeyi ümid ediyoruz. Siz değerli halkımızı da bu değerli işte başyapıcı olmaya davet ediyoruz.

"Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir." (El-Bakara 261)

Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir:
Allah’ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse;
Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse.”

(Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, İ’tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn 268. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 24; İbni Mâce, Zühd 2)

Ayet ve hadisten de görüldüğü üzere yapılan iyilik asla karşılıksız kalmayacaktır.Bu bilinçle yaşayan Müslüman her daim ilim talebelerine yardım eder ve ecrini Allah'tan diler ki bu da kul olarak en tabii olaylarımızın başında gelir. Rabbim bu konuda bizleri hassas olan ve Salih amel işleyen kulları zümresine dahil eylesin inşallah. Selam ve dua ile...


Hayata Dokunan

Projeler